Medzi najlepšími športovcami mesta aj futbalisti

2012-01-24 12:00:00

MFK Zemplín Michalovce získal štyri ocenenia, tri v kategórii jednotlivcov a jedno medzi kolektívmi.

Rada športových klubov mesta Michalovce ako poradný orgán primátora mesta na svojom zasadnutí v decembri minulého roka prejednala predložené návrhy na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov zo strany jednotlivých športových klubov, pričom pri samotnom hodnotení v kolektívnych športoch brala v úvahu výsledky dosiahnuté na úrovní krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží, v individuálnych športoch dosiahnuté umiestnenia na bodovacích, resp. majstrovských turnajoch a na medzinárodných súťažiach. Na základe uvedených výsledkov Rada športových klubov mesta doporučila primátorovi mesta na dnešnom slávnostnom vyhodnotení oceniť najúspešnejších jednotlivcov v kategórii žiactva, dorastu a dospelých ako i oceniť  najúspešnejšie športové kolektívy v týchto vekových kategóriách.

Medzi ocenenými športovcami a kolektívmi mal zastúpenie klub MFK Zemplín Michalovce, ktorý získal štyri ocenenia - tri v kategórii jednotlivcov a jedno medzi kolektívmi:

Jozef VAJS (nar. 20. augusta 1997)

- starší žiak Mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce, záložník družstva štartujúceho v I. lige starších žiakov kategórie U15 skupine Východ. Družstvo v uplynulom súťažnom ročníku 2010/2011 obsadilo 2.miesto a v tomto súťažnom ročníku 2011/2012 po jesennej časti je tak isto na 2.mieste.

Trénerom je Mgr. Martin Melník.

Na snímke stredopoliar Jozef Vajs, ktorý hráva za starších žiakov MFK Zemplín Michalovce v kategórii U15.

 

Attila VARGA (nar. 11. apríla 1996)

 - mladší dorastenec Mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce, stopér družstva štartujúceho v I. lige dorastu v kategórii staršieho dorastu U19, reprezentant Slovenskej republiky v kategórii do 17 rokov. V tomto súťažnom ročníku 2011/2012 je družstvo po jesennej časti na 9. mieste.

Trénermi sú Albert Rusnák a Mgr. Milan Holej

Obranca Atila Varga (vpravo) preberá ocenenie z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka.

 

Pavol RUSKOVSKÝ (nar. 11. februára 1985)

 - člen Mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce, záložník mužstva štartujúceho v II. lige. V uplynulom súťažnom ročníku 2010/2011 mužstvo skončilo na 4. mieste, v tomto súťažnom ročníku 2011/2012 je družstvo po jesennej časti je rovnako na 4. mieste.

Trénermi sú Vlastimil Petržela, Ondrej Duda a Marek Ondrík.

Ocenenie za stredopoliara Pavla Ruskovského, ktorý je s mužstvom na sústredení, prišla previať jeho mama.

 

Družstvo starších žiakov U15 Mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce

 - v I. lige starších žiakov skupiny Východ v súťažnom ročníku 2010/2011 družstvo obsadilo 2.miesto, v tomto súťažnom ročníku 2011/2012 po jesennej časti je družstvo umiestnené takisto na 2. mieste.

Trénerom je Mgr. Martin Melník

Za kolektív starších žiakov MFK Zemplín Michalovce v kategórii U15 preberá cenu stredopoliar tímu Jozef Vajs.