Navždy nás opustil Alexander Bugala

2019-02-22 14:42:25

Michalovský futbal zasiahla v týchto dňoch smutná správa. V stredu 20. februára nás vo veku 89 rokov nás navždy opustil dlhoročný funkcionár michalovského klubu Alexander Bugala, ktorý bol pred siedmimi rokmi pri príležitosti osláv storočnice klubu uvedený do Siene slávy ako Futbalová osobnosť storočia michalovského futbalu.

Alexander Bugala pochádzal z Oravy, študoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Krátko po ukončení vysokej školy prišiel v roku 1955 do Michaloviec, kde pracoval ako lekárnik viac ako 53 rokov. Popri svojej náročnej a záslužnej práci viac ako 30 rokov venoval veľa úsilia a svojich schopností rozvoju najpopulárnejšej hry v Michalovciach. Jeho meno je nerozlučne spojené s obdobím najväčšej slávy michalovského futbalu.

Ako predseda TJ Zemplín Michalovce s tímom spolupracovníkov sa pričinil o nemalé úspechy michalovských futbalistov. Obdobie jeho pôsobenia vo futbale je spojené s výraznými a dodnes neprekonanými výkonmi v celoštátnych súťažiach v rámci bývalého Československa, aj s pozoruhodným rozvojom mládežníckeho športu v našom meste.

Svojou dlhoročnou úspešnou činnosťou ako popredný športový funkcionár a organizátor prispel veľkou mierou k reprezentácii nielen michalovského futbalu, ale aj mesta Michalovce. Je nositeľom Ceny primátora za rok 2000, a v roku 2009 mu bola udelená Cena mesta Michalovce. Zároveň je nositeľom najvyšších ocenení v rámci československej a slovenskej telovýchovy a športu. Od roku 2000 je nositeľom Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. V roku 2009 mu Slovenský futbalový zväz udelil za dlhoročnú a obetavú prácu vo futbalovom hnutí Zlatú medailu.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 25. februára o 13. hodine v Dome smútku v Michalovciach.

Česť jeho pamiatke!