500 ľudí na zápase s Trenčínom

2020-09-03 11:41:04

Najnovšie výsledky o nakazených ochorením COVI-19 v Michalovskom okrese majú dopad aj na futbalové zápasy Zemplína. V poslednom týždni sa v obciach Staré a Oreské v Michalovskom okrese vyskytlo lokálne ohnisko s týmto ochorením. Výsledkom sú desiatky nakazených a obe obce, teda ich obyvatelia by mali byť v karanténe.

Kvôli zvýšenému výskytu v našom okrese pristúpil Regionálny úrad verejného zdravotníctva k opatreniam, ktoré sa priamo týkajú aj nasledujúceho futbalového zápasu medzi MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.septembra. V čase od 1.9. do 13.9. savšetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov a/alebo nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.

Verejná vyhláška RÚVZ Michalovce o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení zo dňa 31.8.2020

OPATRENIA VYHLÁŠKY

  1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov a/alebo nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.
  2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce odporúča úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí a to do 23.00 hod. príslušného dňa a zároveň sa odporúča obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod.) do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb.
  3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“).

Termín opatrení v bode č. 1- 3: dňom 01.09.2020 od 00:00 hod. do 13.09.2020