Navrhované opatrenia sú likvidačné!

2020-09-12 12:35:14

Profesionálny futbal výrazne ohrozený navrhovanými opatreniami.

Po dnešnom rokovaní Pandemickej komisie vlády SR boli avizované nové opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré by mali začať platiť od 1. októbra 2020. Navrhované opatrenia prinášajú totálne obmedzenie možnosti organizovať hromadné podujatia súťažnej povahy, je tak ohrozené plynulé pokračovanie Fortuna ligy. „S vážnymi obavami sme prijali posledné opatrenia Pandemickej komisie vlády SR. Ak budú platiť tieto opatrenia od 1. októbra, sme na hrane toho, aby sme mohli vôbec pokračovať v aktuálnej sezóne Fortuna ligy. V červených regiónoch by sme sa museli dostať do maximálneho počtu 100 osôb, čo pri TV prenose zo zápasu je takmer nemožné. Napriek tomu, že sa snažíme argumentovať a diskutovať, vnímame toto ako ďalšiu vážnu ranu pre profesionálny futbal. V okolitých krajinách je prístup k hromadným podujatiam opačný a smeruje k postupnému uvoľňovaniu počtov s jasným rešpektom k nastaveným opatreniam. Sme pripravení opäť argumentovať a predstaviť modely, ktoré implementovali kolegovia z iných európskych futbalových líg. Fortunaligové kluby sa od začiatku vypuknutia pandémie správajú zodpovedne, preto veríme, že aj štát prehodnotí svoje opatrenia s pochopením voči športu ako takému,“ uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák. 

Takéto opatrenia budú mať vážne finančné dopady na profesionálny futbal a priamo ohrozujú všetkých zamestnancov, či jednotlivé akadémie fortunaligových tímov. „Futbal ako celok sa od začiatku pandémie k celej situácii postavil čelom. Sezóna 2019/2020 sa dohrala, hráčom pokračovali zamestnanecké pomery, a to aj napriek výrazným výpadkom na vstupnom či iným nákladom súvisiacim s opatreniami pri organizácii zápasov počas pandémie. Chcem zdôrazniť, že práve futbal ako jediný šport, plne rešpektoval Zákon o športe a štatút hráčov ako zamestnancov. Napriek tomu, doteraz nedostal žiadnu priamu či nepriamu podporu od štátu, resp. štátnej spoločnosti. Ak budú navrhované opatrenia realitou, je ohrozený futbal ako taký, všetci zamestnanci profesionálnych futbalových klubov, ale aj vrcholový mládežnícky futbal vo futbalových akadémiách. Pevne veríme, že v najbližšom týždni bude ešte priestor na rokovanie o úprave opatrení, ale aj o adresnej podpore pre šport, ktorá zachráni jeho ďalšie fungovanie,“ uzavrel Ivan Kozák.

Zdroj: Fortunaliga.sk