Na zápas s Ružou len za dodržania podmienok ÚVZ

2021-04-29 10:33:59

Stanovisko MFK Zemplín Michalovce k návratu fanúšikov na štadión

Milí fanúšikovia,

určite ste zachytili tento týždeň informácie o tom, že sa začalo s miernym uvoľňovaním opatrení a opatrným návratom fanúšikov na štadióny. Aktuálne nastavené podmienky návratu fanúšikov na tribúny športových zápasov definované najnovšou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva skôr vnímame ako podmienky určené pre pilotný projekt, ktoré nie je možné dlhodobo aplikovať pri reálnom návrate fanúšikov na štadióny.

MFK Zemplín Michalovce nebude brániť vstupu fanúšikov Zemplína, aby prišli podporiť svoj klub, ak splnia podmienky už na najbližší domáci zápas proti MFK Ružomberok, ktorý sa uskutoční v Sobotu 1.mája od 17:00 hod.

MFK Zemplín Michalovce umožní zadarmo vstup na podujatie, všetkým fanúšikom, ktorí splnia podmienky dané ÚVZ. MFK Zemplín Michalovce nebude vyberať vstupné na tento zápas, stačí ak fanúšik splní podmienky dané najnovšou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva o dvoch negatívnych testoch na koronavírus.

Podmienky určené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, stanovujú, že návštevník podujatia musí mať k dispozícii najviac 36 hodinový PCR alebo LAMP test a zároveň antigénový test nie starší ako 12 hodín, a môžu ísť na zápas. Kde takisto musia dodržiavať epidemiologické opatrenia.

Na zaočkovanosť vakcínami sa v tomto prípade neprihliada. Takisto sa neprihliada ani na prekonanie koronavírusu. Takisto neexistujú výnimky kvôli veku, a teda sa neprihliada či ma návštevník 3, 8 alebo 99 rokov, každý musí mať dva (PCR a AntG.) negatívne testy.

Uvedomujeme si, že takto nastavené podmienky sťažujú vstup fanúšikom na športové podujatia. Povinnosť mať negatívny PCR test alebo LAMP stojí nemalé finančné prostriedky a taktiež je k nemu potrebné mať v deň zápasu absolvovaný antigénový test s negatívnym výsledkom.

Vieme, že takto nastavené podmienky ÚVZ sú náročné na splnenie ale MFK Zemplín Michalovce nebude nikomu brániť kto tieto podmienky splní. Zemplín čakajú v boji o záchranu dve stretnutia na domácom ihrisku a podpora fanúšikov je nenahraditeľná.

Veríme, že so znižovaním počtu pozitívnych prípadov a hospitalizácii, sa budú uvoľňovať aj podmienky pre vstup čoraz väčšieho počtu fanúšikov na štadióny a športové podujatia.

PODMIENKY VSTUPU NA ZÁPAS MFK ZEMPLÍN - MFK RUŽOMBEROK:

- Pri vstupe na podujatie je potrebné sa preukázať negatívnym PCR testom alebo LAMP testom nie starším ako 36 hodín. Keďže podujatie je naplánované na sobotu 17:00 hod. je potrebné, aby dátum a čas výsledku testu (nie odber), nebol starší ako 30.4.2021, 05:00 hod.

- Pri vstupe na podujatie je potrebné mať tiež so sebou negatívny antigénový test nie starší ako 12 hodín. Keďže je podujatie naplánované na sobotu 17:00 hod. je potrebné si tento test urobiť v ten istý deň ako sa koná podujatie.

- Všetci fanúšikovia, ktorí splnia tieto podmienky sa môžu hlásiť od 16:30 hod. na hlavnej bráne štadióna od Hviezdoslavovej ulice, kde na kontrolu a zapisovanie údajov budú na to určení usporiadatelia. Poprosíme všetkých fanúšikov, ktorí vedia, že splnia podmienky, aby vytvorili rad s dvojmetrovými rozostupmi ak sa nejedná o ľudí z jednej domácnosti.

- Pri vstupe na štadión sa po predložení a overení oboch (PCR a Antg.) je potrebné usporiadateľovi uviesť svoje údaje pre potreby RÚVZ ako: Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt.

- Po celý čas podujatia musia mať všetci fanúšikovia prekryté horné dýchacie cesty (rúško alebo respirátor).

- Každý jeden fanúšik po splnení podmienok bude odprevadený usporiadateľom na svoje miesto na tribúne. Bude sa sedieť v každom druhom rade a s 2 metrovými odstupmi, ak sa nejedná o obyvateľov z jednej domácnosti.

- Počas podujatia nebudú k dispozícii bufety ani žiadne občerstvenie k predaji.

ORGANIZÁTORI BUDÚ MUSIEŤ DODRŽAŤ NASLEDUJÚCE PODMIENKY   

  • ohlásiť ho najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania   
  • zúčastniť sa budú môcť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín   
  • počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb 
  • organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť   
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade   – pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti   
  • pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami   
  • po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor v interiéri, rúško či respirátor v exteriéri); nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje   
  • organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení   
  • v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie   
  • na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické opatrenia

Spolu sme Zemplín !!!