Petrík s cenou mesta Michalovce

2023-03-02 21:04:34

Ceny dostali aj Zoran Záhradník a Igor Remák.

Vo štvrtok druhého marca sa v obradnej sieni michalovského mestského úradu oceňovali najlepší športovci za rok 2022. Nechýbali ani naši reprezentanti, ktorí si odniesli dve ceny. V kategórii dospelí bol ocenený Zoran Záhradník ktorý je v súčasnosti na hosťovaní v Dunajskej Strede. V kategórii dorast dostal cenu jeho spoluhráč z reprezentácie do osemnásť rokov Dávid Petrík.

Dodajme len, že primátor mesta Miroslav Dufinec udeľoval ocenenia v kategóriách dospelí, dorastenci a žiaci a to jednotlivcom, ako aj kolektívom. Na oceňovaní nás klub reprezentovali aj športový riaditeľ mládeže Viktor Kostovčík, športový riaditeľ klubu Vladimír Rusnák a tréner prvého tímu Norbert Hrnčár. Cenu mesta dostal za dlhoročnú činnosť ako predseda Rady ŠK a prínos a propagáciu michalovského športu aj PaedDr. Igor Remák, náš bývalý funkcionár.