Štadión

Názov: Mestský futbalový štadión
Adresa: Hviezdoslavova 5, Michalovce
Celková kapacita: 4 440 miest
Miesta na sedenie: 4 090 miest
Osvetlenie: 1 200 luxov
Rozmery ihriska: 105 m x 68 m