Realizačný tím

 Hlavný tréner  Marek Petruš
05. 10. 1975
 Asistent trénera  Erik Havrila
29. 10. 1991
Tréner brankárov Branislav Benko 17. 01. 1967
Kondičný tréner Mário Burda 13. 05. 1994
 Vedúci mužstva  Dávid Gubaňar 31. 08. 1997
 Masér  Marek Mager 24. 03. 1999
Fyzioterapeutka Veronika Dolutovská  01. 04. 1996 
 Lekár  Jozef Petrík 14. 01. 1987