Realizačný tím

 Hlavný tréner  Miroslav Nemec 26. 09. 1971
 Asistent trénera  Marek Ondrík 06. 04. 1974
Kondičný tréner Mário Burda 13. 05. 1994
 Vedúci mužstva  Dávid Gubaňar 31. 08. 1997
 Masér  Matej Čech 26. 06. 1994
Fyzioterapeutka Veronika Marčišinová  01. 04. 1996 
 Lekár  Jozef Petrík 14. 01. 1987