Realizačný tím

 Hlavný tréner  Anton Šoltis
05. 02. 1976
 Asistent trénera Ondrej Duda st.
11. 08. 1971
Tréner brankárov Maroš Ferenc 19. 02. 1981
Kondičný tréner Gabriel Csörgö 09. 02. 1994
 Vedúci mužstva  Dávid Gubaňar 31. 08. 1997
 Masér  Marek Mager 24. 03. 1999
Fyzioterapeutka Veronika Dolutovská  01. 04. 1996 
 Lekár
Dušan Kniš  09. 12. 1996