Realizačný tím

 Hlavný tréner  František Straka
28. 05. 1958
 Asistent trénera  Patrik Durkáč
14. 03. 1979
 Asistent trénera Roman Berta 25. 07. 1965
Tréner brankárov Maroš Ferenc 19. 02. 1981
Kondičný tréner Gabriel Csörgö 09. 02. 1994
 Vedúci mužstva  Dávid Gubaňar 31. 08. 1997
 Masér  Marek Mager 24. 03. 1999
Fyzioterapeutka Veronika Dolutovská  01. 04. 1996 
 Lekár  Jozef Petrík 14. 01. 1987
 Lekár
Dušan Kniš  09. 12. 1996