Kontakty

Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť
Adresa: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/688 23 25
IČO: 36 598 160
E-mail: mfkmi@slovanet.sk

 

Členovia Predstavenstva klubu

Ing. Ján Sabol
Ing. Štefan Laurinčík
Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Štefan Kvak
Ing. Július Oleár
Ing. Ivan Kačúr
Ing. Jozef Sokologorský
Ing.Tibor Pál
Jozef Ungvarský

 

Kontakty MFK Zemplín Michalovce

Predseda Predstavenstva – Chairman
Ing. Štefan Laurinčík

e-mail: laurincik@mfkzemplin.sk

Sekretariát (Secretary)
Ing. Jarmila Šoltinská

e-mail: mfkmi@slovanet.sk
Telefón: + 421 56 688 23 25

Vedúci A-mužstva (Head of A-team)
Ing. Dávid Gubaňar MBA

e-mail: davidgubanar5@gmail.com
Telefón: +421 915 960 877

Športový riaditeľ (Sports director)
Vladimír Rusnák

e-mail: vrusnak165@gmail.com

Ticketing, vstupenky a permanentky
Ing. Filip Kaľavský
languages – english
e-mail: marketing@mfkzemplin.sk
+421 944 175 915

Marketing - www, Facebook, Instagram
Ing. Dávid Gubaňar MBA
e-mail: davidgubanar5@gmail.com
Telefón: +421 915 960 877