História

Chronológia pomenovania klubu:

1912

Vznik futbalového klubu v Michalovciach

1914

Nagymihályi atletikai club - NAC Michalovce

1921

Československý športový klub Sparta - ČSŠR Sparta Michalovce

1922

Československý športový klub - ČSŠR Michalovce

1923

Michalovský atletický klub - MAC Michalovce

1925

Michalovský športový klub - MŠK Michalovce

1927

Športový klub - ŠK Michalovce

1928

Športový klub Snaha - ŠK Snaha Michalovce

1931

Futbalový atletický klub - FAK Michalovce

1937

Športový klub Zemplín - ŠK Zemplín Michalovce

1945

Robotnícky športový klub Pivovar - RŠK Pivovar Michalovce

1946

Športový klub Zemplín - ŠK Zemplín Michalovce

1949

Sokol Komunálne podniky Zemplín - Sokol KP Zemplín Michalovce

1953

Dobrovoľná športová organizácia Slavoj a Slovan - DŠO Slavoj Michalovce a DŠO Slovan Michalovce*

1956

Telovýchovná jednota Slovan - TJ Slovan Michalovce**

1957

Telovýchovná jednota Zemplín - TJ Zemplín Michalovce

1963

Telovýchovná jednota Zemplín Vihorlat - TJ Zemplín Vihorlat Michalovce

1991

Športový klub Zemplín - ŠK Zemplín Michalovce

1992

Futbalový klub Zemplín - FK Zemplín Michalovce

1993

Futbalový klub Slopod Zemplín - FK Slopod Zemplín Michalovce

1996

Futbalový klub Zemplín - FK Zemplín Michalovce

1996

Futbalový klub Zemplín Vojenská telovýchovná jednota - FK Zemplín VTJ Michalovce

2001

Športový klub Zemplín - ŠK Zemplín Michalovce

2006

Mestský futbalový klub Zemplín - MFK Zemplín Michalovce

 

*Rozdelenie na dva kluby

**Zlúčenie oboch klubov