V sobotu Zemplín pred fanúšikmi?!

2021-05-13 15:41:28

AKTUÁLNE Z VYHLÁŠKY MIN.ZDRAVOTNÍCTVA

Pozn.: Okres Michalovce je v ružovej farbe.

Športové podujatia:

Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) - športové kluby pod športovými zväzmi.

? Povinný je negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Agtestu nie starší ako 24 hodín.

? 1. stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri

? Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.

? Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.

? Sedenie v každom druhom rade.

? Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.

? Viac INFO prinesieme čoskoro po zverejnení konkrétnych podmienok a opatrení pre konanie stretnutí Fortuna ligy.

LINK na Ministerstvo Zdravotníctva

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-13-05-2021-automat-novy-opatrenia