Z histórie michalovského futbalu (1. časť)

2022-02-20 15:55:09

Štartujeme seriál k 110. výročiu založenia nášho klubu.

Michalovský futbal oslavuje v tomto kalendárnom roku okrúhle 110. výročie svojho založenia. Ako sme vás pred pár dňami informovali, pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili seriál o histórii klubu, ktorý bude bohatý nielen na fotografie či štatistiky. Dnes si priblížime obdobie z úplných začiatkov organizovaného futbalu v Michalovciach, a to konkrétne roky 1912 až 1920, ktoré boli poznačené udalosťami prvej svetovej vojny.

1912

Prvú správu o michalovskom futbale nájdeme v novinách Felső Zemplén zo 4. augusta 1912. Je jednoduchá a stručná – hovorí o zápase michalovského futbalového spolku s Football Clubom z Pozdišoviec, ktorý sa skončil jednoznačným víťazstvom Pozdišovčanov v pomere 6:0. Vznik futbalového klubu v Michalovciach v roku 1912 potvrdzuje i prvorepublikový novinový článok z roku 1935. Jeho autor uvádza, že minulosť michalovského futbalového klubu bola veľmi pestrá: „V roku 1912 založený bol prvý klub maďarský, ktorého činnosť prvá svetová vojna prerušila. Ale ihneď po prevrate bol klub znovuzriadený, postupne však niekoľko ráz prekrstený. Ihrisko bolo na konci Tureckej ulice.“ Na rovnaký rok odkazuje aj článok publikovaný v novinách Slovenská sloboda z 19. júla 1940 – autor sa v ňom odvoláva na 28-ročnú tradíciu michalovského futbalu.

1914

V sále Zlatého býka sa 24. mája konala prvá schôdza, ktorá uzákonila založenie Nagymihályi athleticai club (NAC – v preklade Michalovský atletický klub). Okrem futbalu sa v klube venovali i ďalším športom. Spomínanú ustanovujúcu členskú schôdzu viedol starosta Michaloviec Vojtech Walkovszky. Jej účastníci za úradujúceho predsedu zvolili dr. Ödöna Sötera, do funkcie čestného predsedu ustanovili grófa Alexandra Sztárayho, za podpredsedov určili Andora Bajusza, Andora Csiszára, dr. Zoltána Holla a Vojtecha Walkovszkého, za tajomníka bol zvolený Ödon Barnai a post vedúceho mužstva obsadil Myron Csollák. Členmi výboru boli i aktívni športovci Gabriel Homolay, Michal Alexa a Július Tomko, ktorý sa zároveň stal hospodárom ihriska. Výbor NAC si tiež – ako ihrisko – prenajal od Michala Alexu dve uhorské jutrá pôdy. Futbal sa sťahoval na nové ihrisko, a to do pekného agátového lesíka na konci Kossuthovej ulice (dnes ide o Ulicu Sama Chalupku – približne stredom tohto bývalého ihriska v súčasnosti prechádza cesta spájajúca Ulicu Sama Chalupku so Špitálskou ulicou). Začiatkom júna 1914 na výstavbe novej hracej plochy intenzívne pracovalo 16 robotníkov pod vedením Dezidera Kelera. Budovala sa tiež ľahkoatletická dráha i tenisové dvorce. Sľubne sa rozvíjajúcu klubovú činnosť však prerušili udalosti prvej svetovej vojny (1914 – 1918). Športovci museli narukovať na front, a tak rozrobené ihrisko osirelo.

Michal Alexa - jeden zo zakladateľov a neskôr dlhoročný funkcionár klubu

1919

Po skončení prvej svetovej vojny znovu ožil aj futbal. NAC sa prihlásil o slovo. Z predvojnového mužstva ostali len Kmetzkó, Rontšinský a Raďák. Objavili sa noví hráči – z Budapešti prišiel rodák z Nacinej Vsi Haupt, skvelý centerhalf Mikuláš Hospodár, Viliam Zbojan preslávený svojimi delovkami a malčický rodák Ján Sinčák. Lajošom Semanom sa začína éra Semanovcov. V Košiciach existoval maďarský futbalový zväz, organizátor prvej majstrovskej súťaže na východnom Slovensku. Prihlásili sa košické kluby KAC, KSC, Törekvés, prešovské SC a Törekvés i zemplínske HAC Humenné, SAC Sečovce, vranovský SC a michalovský NAC s hráčmi: Guttman, Nemeček, Haupt, Feith II., Kmetzkó, Hospodár, Rontšinský, Raďák, Šesták, Pánthy, Gyulai, Sinčák, Zbojan, Seman a Feith I.

1920

V druhý májový deň sme otvorili majstrovskú súťaž s vynikajúcim KSC Košice a prehrali sme 0:6. Bol to náš prvý majstrovský zápas v histórii. Záznam o prvom zemplínskom derby je z 13. mája zo zápasu vo Vranove, kde NAC vyhral 1:0. V druhom derby sme porazili Humenčanov na ich pôde 2:1 a stali sme sa tak v histórii prvým neoficiálnym majstrom Zemplína. Týmito zápasmi sa začala písať bohatá história vzájomných derby stretnutí. Ďalej sme prehrali 1:2 s Törekvés Košice a 1:4 s KAC Košice, ktorý vtedajšiu jednokolovú majstrovskú súťaž vyhral s 11 bodmi. Dňa 18. októbra 1920 odohrali futbalisti Michaloviec prvý oficiálny medzinárodný zápas s celkom AC Sátoraljaújhely, v ktorom zvíťazili 2:0 – zároveň išlo o posledné stretnutie pod hlavičkou NAC.